רכזי תקשורת קהילתית – מעמד ושכר

לכל רכזי התקשורת הקהילתית המועסקים באמצעות הרשויות המקומיות בתקני המועצות,עיריות. לידיעתכם באוגדן התפקידים עליו חתמו מרבית היישובים בארץ יש תקנון המתייחס למעמדכם ושכרכם.
זכות ראשונים להכנסת התפקיד הזה נתונה לרחמים מעבי מנהל מדיה תקשורת בבפתח תקוה שניהל מאבק ממושך עד שהשלטון המקומי נענה לאתגר, ואתם רק תוכלו להרוויח, תבררו את הנושא עם מחלקת כח אדם ברשות שלכם. אני מצרף לכם את תפקיד 34 מהאוגדן שיצא לאור בתשס"ט 2009 שם עמ' 92.

בנוסף התפרסם סיכום בנושא גמול כפל תואר ברשויות המקומיות תחום שאינו רק של התקשורת אלא לכל מכלול התפקדים, גם לו אנו נותנים מקום הוא אושר בתאריך 30.5.10

פוסטים נוספים