השתתפות בצערה של תמר כוכב

תאריך פרסום

לוגו אגודההנהלת האגודה משתתפת בצערה של חברתנו וידידתנו תמר כוכב ובני משפחתה ,מרכזת קבוצת "זמן חיפה" על פטירתו בטרם עת של בעלה רפאל כוכב ז"ל

More
articles