בחירות למוסדות האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית

האגודה תקיים בחירות למוסדותיה בתאריך 9.3.2010 מועד ומקום יופצו לחברי האגודה בדואר. ההצבעה רק עם תעודות חבר בליווי תעודות מזהות .

פוסטים נוספים