קול קורא לסיוע במימון פרויקטים חברתיים במסגרת שותפות 2000

שותפות 2000, מייסודה של הסוכנות היהודית, מחברת בין הקהילה היהודית של שיקגו לבין תושבי קריית גת, לכיש ושפיר. השותפות, המונהגת ע"י מתנדבים ואנשי מקצוע, פועלת לקידום שתי מטרות עיקריות:

 • חיזוק הקשר בין הקהילות משני עברי האוקיינוס
 • שיפור איכות החיים של תושבי אזור קריית גת, לכיש ושפיר באמצעות קידום פרויקטים משותפים

גם השנה אנו מזמינים אתכם, יזמים וארגונים ללא כוונות רווח, להגיש מכתבי הצהרת כוונות לסיוע במימון פרויקטים.

תחומי הפרויקטים:

 • פיתוח וחיזוק קשרי הגומלין עם הקהילה היהודית של שיקגו
 • קידום וסיוע לאוכלוסיות מוחלשות

קריטריונים לבחינת פרויקטי הסיוע לאוכלוסיות מוחלשות:

 • הפרויקט ישרת בראש ובראשונה לפחות אחת ממטרות העל של השותפות.
 • על הפרויקט לפעול באופן אזורי (קריית גת, שפיר ולכיש).
 • על הפרויקט לעסוק בקידום ובהעצמת אוכלוסיות מוחלשות.
 • הפרויקט צריך להיות בעל משמעות לכלל השותפים  (בעל תהודה משני צידי האוקיאנוס).
 • הפרויקט צריך להכיל מרכיבים של יזמות וחדשנות בהיותו פרויקט חדש (הסעיף הנ"ל לא רלוונטי לפרויקטים ממשיכים).
 • הפרויקט יכיל תוכן בעל ערכים יהודיים.
 • הפרויקט יתן מענה לצרכים אשר אינם זוכים למענה ממקור אחר.
 • על הפרויקט להציג יכולת המשכיות גם לאחר סיום המימון ע"י שותפות 2000.
 • על הפרויקט להציג מקורות מימון נוספים מלבד שותפות 2000.
 • הפרויקט יהא בעל פוטנציאל לאירוח ולביקורים של חברי הקהילה היהודית של שיקגו.
 • על הפרויקט להציג תוצרים אשר הוגדרו כיעדים בתום שנת ההפעלה.
 • על הפרויקט לאפשר מחקר הערכה, שיתבצע על פי החלטת ועדת ההיגוי המשותפת.

את ערכת טפסי הבקשה בעברית ובאנגלית ניתן לקבל באמצעות פנייה לדוא"ל yaffari@jafi.org

בשלב הראשון, יש להגיש מכתב הצהרת כוונות בעברית ובאנגלית.

לדוא"ל calic@jafi.org ול- Linda@ujc.org.il עד לתאריך 21 בינואר 2010.

בשלב השני, הפונים אשר יימצאו מתאימים, יתבקשו להגיש כרטיסי פרויקט לאישור ועדת ההיגוי.

את מכתבי הצהרת הכוונות בעברית ובאנגלית יש להחזיר לדוא"ל calic@jafi.org ו- Linda@ujc.org.il עד לתאריך 21 בינואר 2010.

רק פניות מתאימות תיענינה.

פוסטים נוספים