מגן שר הרווחה למתנדבים מצטיינים 2009

סמל המדינהזו השנה העשרים ואחת בה מתקיים טקס להענקת אות למתנדבים מצטיינים הפועלים בתחום השירותים המקצועיים של משרד הרווחה. הציבור מוזמן להמליץ על מועמדים.

לבחירת מקבלי המגן מינה שר הרווחה ועדה שבה חברים אנשי ציבור ועובדים מקצועיים. הקריטריונים לבחירת המועמדים הם כדלקמן:

  • משך הפעילות ורציפותה – מידת החדשנות והיצירתיות
  • השפעה על אחרים והסביבה – מידת המסירות ודבקות במטרה

את ההמלצות יש להחזיר עד ליום חמישי יג' בשבט תש"ע, 28 בינואר 2010 אל:

גב' שוש בן עמי, ראש ענף הדרכה ופרויקטים משרד הרווחה והשירותים החברתיים, היחידה להתנדבות, רחוב יד החרוצים 10 ירושלים  91000,  או בפקס: 02-6708255.

להורדת טופס ההמלצה לחצו כאן

פוסטים נוספים