דף חדש ואקטואלי מרות אלמגור רמון יועצת לשון בכירה בקול ישראל

תאריך פרסום

לאנשי הקריינות הרדיופונית או הטלוויזיונית להלן דף חדש ואקטואלי מרות אלמגור רמון יועצת לשון בכירה בקול ישראל.
ובמקביל שימו לב לסדנת התסכית שהעלינו במלואה לאתר האגודה ביוזמת האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית בשיתוף משרד החינוך והתקיימה בקיץ האחרון.

More
articles