השתלמות מרכב"ה במגדל שלום

הסברעל הפעלת המרכב"ה – תוכנית רוחבית להסדרת תחום בקשות התמיכה ממשרדי הממשלה התקיימה במגדל שלום ביוזמת המועצה לשידורי כבלים ולוויין. מתוך ההסברה ניתן להבין באופן חד משמעי שכל עמותה שתרצה תמיכה ממשרד התקשורת בשנת 2010 תמלא את הפרטים רק אם תוציא כרטיס "חכם" כרטיס לשימוש אינטרנטי בתוכנת מרכבה.

פוסטים נוספים