רשם העמותות פרסם כללים חדשים לניהול תקין של עמותות

סמל המדינהלכל מנהלי העמותות ורכזי התקשורת שיעבירו אליהם ולתשומת לבם את הידיעות הבאות:

יש כללי ניהול תקין חדשים לעמותות

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/AA3ABEB2-C63C-4DA3-AFDF-431996DC0DDD/16236/chlalim.pdf

וכן יש להגיש בקשות לניהול תקין 2010 עד סוף ספט. הקרוב 30.9.09 ושלא תאמרו שלא הזהרנו אתכם במיוחד לנוכח מילוי בקשות לתמיכות 2010 כאשר יפורסמו.

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/184B6C4C-5C62-4D7F-B9BB-6C8C02F3FB4E/16135/2012.pdf

פוסטים נוספים