תחרות סרטונים של שלום עכשיו

תנועת שלום עכשיו מזמינה אותך להשתתף בתחרות סרטוני וידיאו:

פרס ראשון: 2,500 ש"ח

פרס שני: 500 ש"חאיזה נושא מדבר אליך?

  • "שלום עכשיו צריכה אותך!"
  • "שנה טובה משלום עכשיו"
  • "שתי מדינות לשני עמים – זה טוב לישראל"

מועד סופי להגשת הסרט: 10.9.09

לפרטים נוספים במסמך PDF לחצו כאן

פוסטים נוספים