סרטי אופק חדש בחינוכית

לוגו אגודהסרטי "אופק חדש" בתחומים הדוקומנטרי והדרמטי שהופקו ע"י האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית בשיתוף עמותת אשל ותמיכת המועצה לשידורי כבלים ולוויין במשרד התקשורת בשנים 2005-2008 , יוקרנו בטלוויזיה החינוכית ערוץ 23 במהלך התקופה הקרובה על מועדי השידורים תועבר הודעה מתאימה. לחינוכית יש זמני שידור גם בערוץ 2 יתכן והסרטים ישודרו גם שם. הודעה תועבר בהתאם. האגודה מודה ליצחק חלוצי במאי ותסריטאי שניהל את המו"מ עם הטלוויזיה החינוכית.

פוסטים נוספים