"מרד הנעורים" – תחרות תלמידים יוצרים קולנוע

האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית חברה עם מערכת החינוך והתרבות בעיריית חיפה, הרשות הלאומית למאבק בסמים, הרשות העירונית בחיפה למאבק בסמים, מרכז תקשורת בית מילר, מועדון רוטרי, הפיקוח על לימודי התקשורת ומינהל חברה ונוער במשרד החינוך,תלתן וסינמטק חיפה להפקת תחרות בנושא "מאבק בסמים אלכוהול וחומרים נדיפים"

לטפסים הוראות משלוח ו

התקנון פורסם באמצעות מערכת החינוך בארץ ועתה אנו מפרסמים אותו בקריאה אחרונה למשלוח סרטונים.

טופס הרשמה: להדפסה לחץ על MORE ובחר ב PRINT

פוסטים נוספים