האם יש להסדיר שירותי וידיאו מתקדמים המועברים ברשת האינטרנט?

סמל המדינההאם יש להסדיר שירותי וידיאו מתקדמים המועברים ברשת האינטרנט הפתוחה ועשויים להתחרות בשירותי הטלוויזיה הרב ערוצית הקיימת? קיראו את הקריאה לשימוע שפרסמו המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין ומשרד התקשורת.

האגודה קוראת לכל חברי האגודה להגיב בהתאם למחשבותיהם. האם כדאי ורצוי שהאינטרנט יהפוך להיות גם הוא נשלט ע"י רגולציה שלטונית? התייחסו לכל הנכתב בשימוע הציבורי. יש כאן סוף סוף התייחסות של הרגולציה לעצם קיום האינטרנט כדרך תקשורת אודיו ויזואלית.

פוסטים נוספים