הבית של הקבוצות המשדרות בישראל

About the author

הנהלת האגודה

יוחאי רוטנברג הוא יו"ר האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית, לשעבר מנהל מרכז ויצו כגן לתקשורת קהילתית בירושלים. מורה לרדיו, מנטור לחיילים בודדים, עובד סוציאלי, קב"ן בצה"ל ופריק של תקשורת קהילתית.

Related Articles

4 Comments

 1. 1

  יוסף שחורי

  לא מספיקה לנו הטלוויזה המסחרית עם מידע פוליטי כמה פעמים ביום ???????
  תנו לארוץ הקהילתי חופש מפוליטיקה יש מספיק דברים טובים ונושאים לא פוליטים להקרנה בארוץ הקהילתי.

 2. 2

  hana gafni

  לפי הפרוש של "מכאן" לחוקי הטלויזיה הקהילתית, ניתן לשדר כתבות בהן מובאים רעיונות פוליטיים וחברתיים, כל עוד לא מוזכרים שמות של פוליטיקאים ולא מראיינים פוליטיקאים. מכאן נובע שאין לראיין ולהראות ולהזכיר ראשי ערים וראשי מועצות שהם פוליטיקאים! דבר זה דוקא מקובל בטלויזיה קהילתית, מדי פעם רואים ושומעים איזה ראש עיר נועם באיזה ארוע. מה עושים עם זה?

 3. 3

  אהוד שם טוב

  האם לא הגיע הזמן שאנשים העוסקים בתקשורת יפנימו שכל ההחלטות מה להקרין, או איך לביים ולצלם הן גם החלטות פוליטיות?
  עצם העלאת השאלה תמוהה.
  כמו כן לא ברור למה מתכוון הכותב: "תוכניות שיש להן איפיונים פוליטיים…"
  מהם אותם איפיונים?
  אולי כדאי להיות יותר ברורים?

  לדוגמא ערוץ 98 החליט ליחד חודש שידורים מיוחד בנוגע לזכויות עובדים. האם אין זה פוליטי? והאם עצם עידוד הקבוצות המשדרות ליחד את תוכניותיהן לנושא מסוים, האם עצם העידוד אינו מעשה פוליטי?

  בוודאי שכן.

  חשוב שכל קבוצה תיצור באופן חופשי ועצמאי וראוי שלא יוטלו על אף אחת מהקבוצות צנזורה, לא ישירה, לא עקיפה ולא סמויה.
  וראוי עוד יותר לחשוף כאן מעל דפי אתר זה, מי הוא האיש או הגוף אשר שלל או מנע (באופן ישיר או עקיף) את האפשרות של קבוצה זו או אחרת ליצור את התכנים הפוליטיים שלה.
  ממכתבו של יוחאי רוטנברג עולה כי הקבוצות התלוננו. אם הן התלוננו סימן שמישהו מנע מהן.
  מי ??
  "האח הגדול"?
  מדוע צד זה נעלם בהצגת הדברים?

  אהוד שם טוב,
  הטלוויזיה החברתית
  http://www.social.org.il

 4. 4

  יוחאי רוטנברג

  לטלוויזיה הקהילתית יש חוקי שידור כפי שנקבעו ע"י המועצה לשידורי כבלים ולוויין. אומנם חוקי התקשורת עברו שינויים שונים עד היום, אבל החקיקה של סעיפי השידורים בזמן בחירות נותרו בעינן.בסעיף הדן במתן אישור לגוף משדר סע' 14 (ד) כתוב המבקש אינו פועל מטעם מפלגה או לשם קידום מטרות מפלגתית או פוליטית-מפלגתית.ובפרק הדן בתוכן המישדרים סעיף 25 (ב)לא ישודר משדר קהילתי שיש בו נושאים מפלגתיים, תעמולה מכל סוג שהוא או דבר הסתה.ותת סעיף (ג) לא ישודר מישדר קהילתי שיש בו קידום יחסי ציבור ותדמית בין במישרין או בעקיפין של אישים ומוסדות בין מהאיזור ובין מחוצה לו ….
  איני חושב כמוך אהוד, כי ההחלטות להקרנת משדרים או מניעתן הן פוליטיות. לקחת מושג והפכת אותו טוטלי על כל החלטה בחיי השידור הקהילתי, האם שידור תוכן שהסאונד שלו גרוע או שהתמונה מעוותת, זו החלטה פוליטית. הכיוון שלך אינו משקף מציאות , אלא,משקף דעה פרטית.
  התופעות עליהן התריעו המלינים נבעו מכך שהם רצו לשדר ראיונות עם פוליטיקאים שונים מכל הקשת הפוליטית ביחס לנושא אחד מוגדר מעין יצירת איזונים בתקשורת והבאת כל קשת הדעות והנושא נמנע מהם לפני הבחירות.
  יחד עם זאת אין להתעלם מכך שיש קבוצות המשקפות דעות אנשי עירייה וחברי מועצות מקומיות בחיי היומיום ביחס לנושאים הקשורים לאיכות סביבה,תעבורה,תברואה וגו' אבל לא כל ביטוי שלהם חייב להיות עם גוון מפלגתי פוליטי או שיש בו קידום יחצנות ועוד.
  כל מקרה צריך להבדק ל"גופו של ענין". ולשם כך יש את המועצה לשידורי כבלים ולוויין את עודד חביב או את ניצן חן יו"ר המועצה.

Comments are closed.

האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית ע"ר

שינוי גודל גופנים
ניגודיות