פיצויי עבור חדשות "הוט" בערוץ הקהילתי

לוגו אגודהשידורי החדשות המקומיות בערוץ הקהילתי אומנם מהווים "עוגן" חזק להבאת קהלים חדשים לצפיה בערוץ הקהילתי, אך האגודה דרשה מהמועצה לשידורי כבלים ולוויין בטרם יבוצע מעבר שכזה פיצוי למשדרים הקהילתיים. בעקבות השינויים התחייבה חברת הכבלים על העברת 2 מכשירי בטא-אנלוג לטובת המשדרים הקהילתיים, ובסיכום בין עודד חביב לדרור כהן מנכ"ל חברת "מכאן", אחד המכשירים יועבר באופן קבוע וימצא בידי האגודה לשימוש האגודה והמשדרים הקהילתיים. מכשיר שני ישאר בשלב זה ברשות חברת "מכאן"  לשימושה השוטף, אך משדרים קהילתיים שירצו לעשות שימוש במכשיר הנמצא בחברת "מכאן" יתאמו זאת עם החברה.

בנוסף התחייבה חברת הכבלים "HOT" על מתן 6 הרצאות בידי בכירים מטעמה בנושאי צילום,הפקה,בימוי,עריכה,תסריטאות וכו' לטובת המשדרים הקהילתיים. האגודה תקיים השתלמויות ב- 3 מחוז צפון מרכז ודרום תוך מיצוי הטבה זו.

להלן מכתבו של עודד חביב יועץ המועצה לשידורי כבלים ולוויין והחלטת ניצן חן יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולוויין.

פוסטים נוספים