מאת: שי אורני
אני בטלוויזיה פעיל וזה לא מעט,
אני מצלם, מקליט ומשקיע הרבה, לא קצת.
ובכל זאת אני מרגיש מתוסכל,
כי בפרמייר לערוך, זה לא קל.   אז הרכז שלי את כתבותיי עורך,
ואני רק מצלם, ובישיבות משתתף.
אז, למה אני לא מרגיש עצמי שייך,
כי למרות, שהיישוב הוא שלי אני רק "טייח".   אני יודע מדוע
אני לא מרגיש יצרני,
כי המגזין הוא בעיקר שלו,
ורק מעט שלי.   למרות שהטלוויזיה קהילתית
כמובן אמורה להיות,
אנחנו רק נמצאים,
וכתובים ברשימות.   אז הבנו הרמז,
ואנו מתי מעט,
וזו התקשורת שלנו,
וחבל שזה קצת.

כתיבת תגובה