המועצה לשידורי כבלים ולוויין
מס' טלפון: 03-5198121 / 03-5198122
פקס: 03-5198141 פקס: 03-5198141

משרד התקשורת/מנכ"ל
מס' טלפון:02-6706321
פקס מנכ"ל: 02-6240321
לשכת השר/ה: 6706301 -02
פקס שר/ה פקס השר: 02-6240029
כתובת: משרד התקשורת, רח' יפו 23 מיקוד 91999 (בנין הדואר המרכזי)

מועצת הכבלים/והסדרת שידורים ציבוריים ברדיו וטלויזיה
מזכירת המועצה: מזל ששון:
מס' טלפון: 02-6702210/2/4, 02-6702215
פקס: 6702273 02
דוא"ל מזל : sassonm@moc.gov.il <http://www.comtv.co.il/sassonm@moc.gov.il>

ערוץ 98

http://www.98tv.co.il/

הרדיו החינוכי
מנהל חטיבת הביצוע: מנחם גרנית
מס' טלפון: 5302464-02 6248542-02

עפרה הלחמי – מנהלת תוכניות ילדים ונוער ופיקוח על הרדיו החינוכי
ofra.hal@gmail.com
bitzua@iba.org.il
02-5302274
פקס: 02-5302495